കേരള സര്‍ക്കാര്‍ വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂ വഴി ജോലി നേടാം

job-news 1 kerala 4

  • ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസില്‍ താല്‍ക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നു
  • ട്രെയ്നര്‍ കൂടിക്കാഴ്ച
  • കേരള സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ സൊസൈറ്റിയില് ഔ‍ട്ട് റീച്ച് വര്‍ക്കര്‍ ഒഴിവ്
  • ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷ്ണർ ഓഫീസില്‍ പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം ഒഴിവ്
  • ഫിഷറീസ് വകുപ്പില്‍ എന്യൂമറേറ്ററുടെ ഒഴിവ്
  • ട്രസ്റ്റി നിയമനം
  • കോവിഡ്19 മായി ബന്ധപ്പെട്ട് റേഡിയോഗ്രാഫര്‍ ഒഴിവ്
  • എക്‌സ്‌റേ ടെക്‌നീഷ്യന്‍ ഒഴിവ്
  • നേഴ്‌സുമാരുടെ ഒഴിവ്
  • ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട്

കൂടുതൽ വായിക്കാം